Loading...
Om mig 2018-08-24T11:27:15+00:00

VEM ÄR JAG

Mitt namn är Jennie Lenntorp. Jag arbetar både som KBT-terapeut och barnmorska.

Jag blev legitimerad barnmorska år 2004 och sedan 1999 har jag varit legitimerad sjuksköterska. Min grundutbildning i Kognitiv Beteendeterapi (Steg 1) gick jag vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi och jag har en utbildning i MI, Motiverande samtalsteknik.

Jag har drygt 10 års erfarenhet av att arbeta som barnmorska med förlossningar.

De senaste åren har jag främst arbetat med att stötta blivande och nyblivna föräldrar i sitt föräldraskap. Jag har särskilt arbetat med att hjälpa kvinnor och män med förlossningsrädsla. Både som terapeut och barnmorska drivs jag av att kunna hjälpa enskilda och par att finna sina styrkor och bli uppmärksam på sina utmaningar i rollen som förälder. Jag har också erfarenhet av att arbeta med exempelvis oro, rädslor, stress och behov av kontroll. Jag träffar då även män och kvinnor som befinner sig i andra livssituationer än familjebildande.

I vissa fall så är mitt barnmorskeperspektiv mer dominerande och i vissa fall är det KBT-perspektivet som är starkast. Och kombinationen är mitt unika verktyg.

Som terapeut under legitimation har jag tystnadsplikt och journalföringsplikt.

Kontakta mig

jennie@lenntorpterapi.se
0703 219 244