Sedan 2018 tar jag emot klienter för stödsamtal eller KBT-terapi.

Min professionella karriär började jag som barnmorska och erhöll barnmorskelegitimation 2004. Min grundutbildning i Kognitiv Beteendeterapi (Steg 1) gick jag vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi och jag har en utbildning i MI, Motiverande samtalsteknik. För tillfället går jag Steg 2, legitimationsgrundande psykoterapeut utbildning vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.

Jag har drygt 10 års erfarenhet av att arbeta som barnmorska med förlossningar och 5 år som barnmorska på barnmorskemottagning.

De senaste åren har jag främst arbetat med att stötta blivande och nyblivna föräldrar i sitt föräldraskap. Jag har särskilt arbetat med att hjälpa kvinnor och män med förlossningsrädsla. Både som terapeut och barnmorska drivs jag av att kunna hjälpa enskilda och par att finna sina styrkor och bli uppmärksam på sina utmaningar i rollen som förälder. Jag har också erfarenhet av att arbeta med exempelvis oro, rädslor, stress och behov av kontroll. Jag träffar då även män och kvinnor som befinner sig i andra livssituationer än familjebildande.

I vissa fall så är mitt barnmorskeperspektiv mer dominerande och i vissa fall är det KBT-perspektivet som är starkast. Och kombinationen är mitt unika verktyg.

Som terapeut under legitimation har jag tystnadsplikt och journalföringsplikt.

Kontakta mig

jennie@lenntorpterapi.se
0703 219 244