KBT

I KBT, Kognitiv beteendeterapi, tränar man på att använda sig av nya beteenden och tankemönster.

Du sitter på kunskapen om ditt liv och tillsammans kartlägger vi hur du tänker och beter dig i faktiska situationer. För att få till förändring behöver du bli uppmärksam på hur du agerar och tänker. Samtalen är strukturerade och jag som terapeut har en aktiv roll. För att förstå vilken funktion ens beteende har så behöver vi ibland titta bakåt annars är det här och nu som vi arbetar.

Det är förändringen som är målet med terapin.

STÖDJANDE SAMTAL

Du kan som enskild individ eller som par komma för stödjande samtal. Vi arbetar då utifrån ert behov. Ibland kan det räcka att vi ses vid något tillfälle för att ni skall känna att ni har en större förståelse för vad ni går igenom och vad ni kan förvänta er av er själva eller varandra.

Kontakta mig

jennie@lenntorpterapi.se
0703 219 244